مانتو كوتاه دوشنبه ششم خرداد ۱۳۸۷ 11:21
 

امروز پشت فرمون نشسته بودم و پشت چراغ قرمز داشتم از پشت شيشه سياه عينك از سه آينه و از روبرو مردم و نيگاه مي كردم ...

يه خانوم چاق  رو ديدم كه از تاكسي جلويي رد شد كه مانتوي خيلي تنگ و كوتاهي پوشيده بود.

اون خانوم رو ديدم كه بيرون درتاكسي چيزي حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانيه ايستاده و بعدش هم در حال حركت سعي مي كرد تا مانتوشو بكشه پائين ولي چون مانتو كوتاه بود كش مي اومد اما پائين تر نمي اومد.

خيلي تلاش مي كرد تا لبه هاي مانتوش از زير كمرش پائين تر بياد كه اين برام جالب بود.

شايد كاري كه خود آدم هم اون رو انجام مي ده اما از دور كه مي بيني طور ديگه اي جلب نظر مي كنه و احساس تعجب آدم رو برمي انگيزه...

اينكه اون مانتو مي تونست يه دو - سه سانتي بلند تر باشه كه خودش بياد پائين يا اگه دو - سه  سانت مي خواد كوتاه باشه خوب چرا هي تلاش براي پائين كشيدنش ..!

 

 

نوشته شده توسط پری دری  | لینک ثابت |